งดเหล้าเข้าพรรษา

แอลกอฮอล์

สื่อภาพออนไลน์ ดื่มเบียร์เสี่ยงโควิด

งดเหล้าเข้าพรรษา

สื่อภาพออนไลน์ โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

download 1,894
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : งดเหล้าเข้าพรรษา,สื่อรักให้พักเหล้า,นก,เหล้า,แอลกอฮอล์,เบียร์,เลิกเหล้า,โควิด,Covid
6 สิงหาคม 2564

ผู้ป่วย COVID-19 ที่มีประวัติดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง ประวัติการดื่มเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1 standard drink (ดื่มมาตรฐาน) ต่อสัปดาห์ เพิ่มโอกาสเกิดภาวะระบบทางเดินหายใจล้มเหลวขึ้น 5% และเพิ่มโอกาสเกิดภาวะระบบหายใจล้มเหลวรุนแรงเพิ่มขึ้น 7%
ขอบคุณที่มา: Lassen, M. C. H., Skaarup, K. G., Sengeløv, M., Iversen, K., Ulrik, C. S., Jensen, J. U. S., & Biering-Sørensen, T. (2021). Alcohol Consumption and the Risk of Acute Respiratory Distress Syndrome in COVID-19. Annals of the American Thoracic Society, 18(6), 1074-1076.