ป้องกันโรคติดต่อ

สุขภาพกายใจ

อินโฟกราฟิก อาการแบบไหนต้องรีบติดต่อแพทย์

ป้องกันโรคติดต่อ

อินโฟกราฟิก โครงการรณรงค์ไวรัสโคโรนา 19

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : คู่มือ,คู่มือวัคซีน,วัคซีน,ช่วยกันสู้โควิด,กักตัว, ผู้ป่วย, ผู้ป่วยสีเหลือง,ผู้ป่วยสีเขียว, คนไทยรับผิดชอบส่วนตัวเพื่อส่วนรวม,ช่วยกันยกระดับป้องกันโควิด19,Home Isolation,สสส,วัคซีน,ไวรัสโคโรน่า,Covid-19,ไทยรู้สู้โควิด,โควิด,คู่มือแยกกักตัว, คู่มือกักตัว
23 สิงหาคม 2564

แม้ผู้ป่วยที่แยกกักตัวที่บ้านได้ จะเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว (อาการไม่รุนแรงหรือไม่มีอาการ) แต่ระหว่างที่รักษาตัวอยู่ที่บ้าน ทำตามคำแนะนำของแพทย์ ก็ต้องคอบสังเกตตัวเองให้ดี หากมีอาการผิดปกติดังต่อไปนี้ ให้รีบติดต่อแพทย์นะ
 
ดาวน์โหลดคู่มือ การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) คลิก http://ssss.network/rnzwu