ป้องกันโรคติดต่อ

สุขภาพกายใจ

อินโฟกราฟิก ผู้ป่วยแยกกักตัวที่บ้านใช้เวลา 14 วัน

ป้องกันโรคติดต่อ

อินโฟกราฟิก โครงการรณรงค์ไวรัสโคโรนา 19

download 132
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : คู่มือ,คู่มือวัคซีน,วัคซีน,ช่วยกันสู้โควิด,กักตัว, ผู้ป่วย, ผู้ป่วยสีเหลือง,ผู้ป่วยสีเขียว, คนไทยรับผิดชอบส่วนตัวเพื่อส่วนรวม,ช่วยกันยกระดับป้องกันโควิด19,Home Isolation,สสส,วัคซีน,ไวรัสโคโรน่า,Covid-19,ไทยรู้สู้โควิด,โควิด,คู่มือแยกกักตัว, คู่มือกักตัว
24 สิงหาคม 2564

ผู้ป่วยแยกกักตัวที่บ้าน โดยทั่วไปใช้เวลา 14 วัน ก็จะกลับมาเป็นปกติ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์ แต่สิ่งสำคัญกว่านั้น คือหลังจากกักตัวยังต้องนิวนอมอล ส่วนคนไหนยังไม่ฉีดวัคซีน พอหายแล้ว ก็ควรฉีดวัคซีนด้วยนะ
 
ดาวน์โหลดคู่มือ การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) คลิก http://ssss.network/rnzwu