ป้องกันโรคติดต่อ

สุขภาพกายใจ

อินโฟกราฟิก ก่อนใช้ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเองควรรู้อะไรบ้าง

ป้องกันโรคติดต่อ

อินโฟกราฟิก โครงการรณรงค์ไวรัสโคโรนา 19

download 152
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : คู่มือ,คู่มือวัคซีน,วัคซีน,ช่วยกันสู้โควิด,กักตัว, ผู้ป่วย, ผู้ป่วยสีเหลือง,ผู้ป่วยสีเขียว, คนไทยรับผิดชอบส่วนตัวเพื่อส่วนรวม,ช่วยกันยกระดับป้องกันโควิด19,Home Isolation,สสส,วัคซีน,ไวรัสโคโรน่า,Covid-19,ไทยรู้สู้โควิด,โควิด,คู่มือแยกกักตัว, คู่มือกักตัว
25 สิงหาคม 2564

ก่อนใช้ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเองควรรู้อะไรบ้าง เพื่อให้ได้ผลที่แม่นยำ จะได้ดูแลตัวเอง และป้องกันคนรอบข้างได้อย่างถูกต้อง
 
ดาวน์โหลดคู่มือ การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) คลิก http://ssss.network/rnzwu