ป้องกันโรคติดต่อ

สุขภาพกายใจ

คู่มือการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ฉบับปฏิบัติการ”

ป้องกันโรคติดต่อ

คู่มือ  โครงการรณรงค์ไวรัสโคโรนา 19

download 269
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : คู่มือ,คู่มือวัคซีน,วัคซีน,ช่วยกันสู้โควิด,กักตัว, ผู้ป่วย, ผู้ป่วยสีเหลือง,ผู้ป่วยสีเขียว, คนไทยรับผิดชอบส่วนตัวเพื่อส่วนรวม,ช่วยกันยกระดับป้องกันโควิด19,Home Isolation,สสส,วัคซีน,ไวรัสโคโรน่า,Covid-19,ไทยรู้สู้โควิด,โควิด,คู่มือแยกกักตัว, คู่มือกักตัว,แยกกักตัวในชุมชน,คู่มือ CI
6 กันยายน 2564

แม้สถานการณ์การระบาดของโควิดจะเริ่มดีขึ้น แต่ยังไม่ควรประมาท หลายชุมชนยังมีคนติดเชื้อจำนวนมาก การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชนจึงเป็นหนึ่งในทางแก้ปัญหาดังกล่าว
คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) เล่มนี้ อธิบายขั้นตอนการจัดตั้งศูนย์ที่เหมาะกับผู้นำชุมชน ประชาชนหรือหน่วยงานที่สนใจแนวทางปฏิบัติที่สามารถปรับใช้ได้จริง และถูกต้องตามหลักสาธารณสุข
#CommunityIsolation
ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี!! ได้ที่นี่ : http://ssss.network/w15nq