ป้องกันโรคติดต่อ

สุขภาพกายใจ

คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ

ป้องกันโรคติดต่อ

คู่มือวัค โครงการรณรงค์ไวรัสโคโรนา 19

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : คู่มือ,คู่มือวัคซีน,วัคซีน,สสส,ไวรัสโคโรน่า,Covid-19,โควิด,โคโรน่าไวรัส,ป้องกันโควิด,ฉีดวัคซีน,แพ้วัคซีน,เตรียมตัวฉีด,ลาว,อังกฤษ, กัมพูชา,พม่า
14 กรกฏาคม 2564

พร้อมให้โหลดแล้ว !!
คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาต่างชาติ 4 ภาษา
ได้แก่ ภาษาลาว,อังกฤษ, กัมพูชา และ พม่า 
จัดเต็มเนื้อหาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวัคซีนโควิด 19 ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องทางการแพทย์ แนะนำข้อปฎิบัติตนทั้งก่อน ระหว่าง และ หลังรับวัคซีน อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไป
.