ป้องกันโรคติดต่อ

สุขภาพกายใจ

คู่มือ การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ฉบับปรับปรุง

ป้องกันโรคติดต่อ

คู่มือ โครงการรณรงค์ไวรัสโคโรนา 19

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : คู่มือ,คู่มือวัคซีน,วัคซีน,กักตัว, ผู้ป่วย, ผู้ป่วยสีเหลือง,ผู้ป่วยสีเขียว,Home Isolation,สสส,วัคซีน,ไวรัสโคโรน่า,Covid-19,ไทยรู้สู้โควิด,โควิด,คู่มือแยกกักตัว, คู่มือกักตัว,แยกกักตัวในชุมชน,คู่มือ CI,ชุมชน,ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน,ศูนย์แยกกักตัว,Community Isolation
5 สิงหาคม 2564

คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (Home isolation) ฉบับปรับปรุงล่าสุด อัพเดตข้อมูลทันสถานการณ์ จากคุณหมอหลายท่าน เพื่อเป็นแนวทางและข้อปฎิบัติในการดูแลผู้ป่วยโควิดเมื่อต้องแยกกักตัวที่บ้าน อีกทั้งยังมีการเตรียมตัวในด้านอื่นๆ เช่น การใช้เครื่องวัดค่าออกซิเจนและปรอท การใช้ชุดตรวจโควิด การจัดการขยะติดเชื้อ
สามารถดาวน์โหลดคู่มือ การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) คลิก