ป้องกันโรคติดต่อ

สุขภาพกายใจ

คู่มือการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation)

ป้องกันโรคติดต่อ

คู่มือ โครงการรณรงค์ไวรัสโคโรนา 19

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : คู่มือ,คู่มือวัคซีน,วัคซีน,กักตัว, ผู้ป่วย, ผู้ป่วยสีเหลือง,ผู้ป่วยสีเขียว,Home Isolation,สสส,วัคซีน,ไวรัสโคโรน่า,Covid-19,ไทยรู้สู้โควิด,โควิด,คู่มือแยกกักตัว, คู่มือกักตัว,แยกกักตัวในชุมชน,คู่มือ CI,ชุมชน,ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน,ศูนย์แยกกักตัว,Community Isolation
6 กันยายน 2564

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) เล่มนี้ อธิบายขั้นตอนการจัดตั้งศูนย์ที่เหมาะกับผู้นำชุมชน ประชาชนหรือหน่วยงานที่สนใจแนวทางปฏิบัติที่สามารถปรับใช้ได้จริง และถูกต้องตามหลักสาธารณสุข