ป้องกันโรคติดต่อ

สุขภาพกายใจ

ป้ายตั้งโต๊ะ อายุเกิน 60 ฉีดวัคซีนได้

ป้องกันโรคติดต่อ

ป้ายตั้งโต๊ะ โครงการรณรงค์ไวรัสโคโรนา 19

download 83
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ป้ายตั้งโต๊ะ, ฉีดวัคซีน, ชัวร์โควิดและวัคซีน,โควิด-19,วัคซีน,ไวรัสโคโรน่า,Covid-19,อายุ 60, คนแก่, ชรา, ผู้ป่วย, 60ปี, ปู่, ย่า, ตา, ยาย
8 กันยายน 2564

ป้ายตั้งโต๊ะ อายุเกิน 60 ฉีดวัคซีนได้