ป้องกันโรคติดต่อ

สุขภาพกายใจ

ป้ายตั้งโต๊ะ 7 โรคประจำตัว รีบฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคติดต่อ

ป้ายตั้งโต๊ะ โครงการรณรงค์ไวรัสโคโรนา 19

download 86
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ป้ายตั้งโต๊ะ, ฉีดวัคซีน, ชัวร์โควิดและวัคซีน,โควิด-19,วัคซีน,ไวรัสโคโรน่า,Covid-19,โรคประจำตัว, โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง,โรคหัวใจและหลอดเลือด,โรคไตวายเรื้อรัง,โรคหลอดเลือดสมอง,โรคอ้วน,โรคมะเร็ง,โรคเบาหวาน,กลุ่มเสี่ยง,หัวใจ,อ้วน,โรคไต
8 กันยายน 2564

ป้ายตั้งโต๊ะ 7 โรคประจำตัว รีบฉีดวัคซีน