ป้องกันโรคติดต่อ

สุขภาพกายใจ

สสส.ร่วมกระตุ้นสังคม หยุดการตีตราผู้ป่วยโควิด-19

ป้องกันโรคติดต่อ

บทความรณรงค์ โครงการรณรงค์ไวรัสโคโรนา 19

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : บทความ, โควิด-19,ไวรัสโคโรน่า,Covid-19, คู่มือชีวิตวิถีใหม่, ชีวิตวิถีใหม่ ,ดูแลตัวเอง , ป้องกันโควิด,ช่วยกันสู้โควิด,ป้องกันโรค,หายป่วย,ลดตีตรา,รังเกียด
18 พฤษภาคม 2563

บทความรณรงค์ สสส.ร่วมกระตุ้นสังคม หยุดการตีตราผู้ป่วยโควิด-19 สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการปกปิดข้อมูล