ป้องกันโรคติดต่อ

สุขภาพกายใจ

สื่อป้ายเคลื่อนไหว ฉีดวัคซีนแล้วยังต้อง New normal

ป้องกันโรคติดต่อ

สื่อป้ายเคลื่อนไหว โครงการรณรงค์ไวรัสโคโรนา 19

download 96
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : : ช่วยกันสู้โควิด,ป้องกันโรคติดต่อ,โควิด-19,วัคซีน,ไวรัสโคโรน่า,Covid-19,ไทยรู้สู้โควิด,โควิด,ถกแขนเสื้อเพื่อเราทุกคน, วัคซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด, ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องNewNormal , เราเที่ยวด้วยกัน, เที่ยว,
1 ตุลาคม 2564

เมื่อรับวัคซีนแล้วเที่ยวได้เลยใช่ไหม..?
วัคซีนโควิดช่วยสร้างภูมิให้ร่างกาย แต่ยังสามารถรับเชื้อและแพร่เชื้อได้ การดูแลตัวเองที่ดีที่สุดคือ ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องไม่ลืมสวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง