ป้องกันโรคติดต่อ

สุขภาพกายใจ

สื่อภาพออนไลน์ อยากให้ผู้สูงอายุฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคติดต่อ

สื่อภาพออนไลน์ โครงการรณรงค์ไวรัสโคโรนา 19

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ชัวร์โควิดและวัคซีน,แชทชัวร์,chatbot,ช่วยกันสู้โควิด,ป้องกันโรคติดต่อ,โควิด-19,วัคซีน,ไวรัสโคโรน่า,Covid-19,ไทยรู้สู้โควิด,โควิด,รู้ชัวร์โควิดและวัคซีน, ผู้สูงอายุ, คนแก่, สุงวัย
18 ตุลาคม 2564

ชวนร่วมส่งต่อความห่วงใยไปถึงผู้สูงอายุชาวมุสลิมทุกคนในห้วงการระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ยังประมาทไม่ได้ การสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ และฉีดวัคซีนเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่หากติดเชื้ออาจป่วยรุนแรงได้.... อยากเห็นผู้สูงวัยทุกท่านมีสุขแข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกหลานตลอดไป