ป้องกันโรคติดต่อ

สุขภาพกายใจ

สื่อภาพออนไลน์ ถึงฉีดวัคซีนแล้ว ต้องไม่หยุดป้องกัน

ป้องกันโรคติดต่อ

สื่อภาพออนไลน์ โครงการรณรงค์ไวรัสโคโรนา 19

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : วาระกลาง2565 , ช่วยกันสู้โควิด,ป้องกันโรคติดต่อ,โควิด-19,วัคซีน,ไวรัสโคโรน่า,Covid-19,ไทยรู้สู้โควิด,โควิด,ถกแขนเสื้อเพื่อเราทุกคน, วัคซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด, ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องNewNormal , เราเที่ยวด้วยกัน, เที่ยว,
19 ตุลาคม 2564

เที่ยวอย่างปลอดภัย… ถึงฉีดวัคซีนแล้ว ต้องไม่หยุดป้องกันตัวเอง สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง ติดตัวไว้..อุ่นใจตลอดทริป : )