งานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

อื่นๆ

20ปีภาคีสร้างสุข นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน 45วินาที

งานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

แอนิเมชั่นให้ความรู้ งาน20ปีภาคีสร้างสุข

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : 20ปี, ภาคีสร้างสุข,สสส,20ปี ภาคีสร้างสุข,ภาคี,ครบรอบ,20ปีภาคีสร้างสุข, นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน
20 ตุลาคม 2564

20 ปี สสส.
สสส.ไม่ได้เดินมาเพียงลำพัง
แต่ก้าวมาพร้อมกับเพื่อนมากมาย
เพื่อนที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมมีความสุข