งานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

อื่นๆ

สื่อภาพออนไลน์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน “20 ปี ภาคีสร้างสุข

งานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

สื่อภาพออนไลน์ งาน 20ปีภาคีสร้างสุข

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : 20ปี, ภาคีสร้างสุข,สสส,20ปี ภาคีสร้างสุข,ภาคี,ครบรอบ,20ปีภาคีสร้างสุข, นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน
20 ตุลาคม 2564

เตรียมพบกับงาน “สสส. 20 ปี ภาคีสร้างสุข” งานที่รวมพลังของคนที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมที่เราอยู่เป็นสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีขึ้น
ภายในงานเต็มไปด้วยการระดมความคิดสร้างสรรค์ การสานสัมพันธ์และความร่วมมือ เพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อสุขภาพใหม่ๆ ให้กับสังคม