งานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

อื่นๆ

คลิปเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ ไม่ให้เหล้าเป็นของขวัญ

งานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

คลิปเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ 20ปีภาคีสร้างสุข

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : วาระกลาง2565 , 20ปี, ภาคีสร้างสุข,สสส,20ปี ภาคีสร้างสุข,ภาคี,ครบรอบ,20ปีภาคีสร้างสุข, นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน,ให้เหล้าเท่ากับแช่ง
2 พฤศจิกายน 2564

ใครจะคิดว่า..เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากของมีค่าราคาแพง กลายเป็นของต้องห้ามที่ไม่ควรให้กันในทุกเทศกาล ?
อยากรู้ว่าอนาคตการรณรงค์เรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทยจะเป็นอย่างไร ?
ดูคลิปนี้ให้จบและมาร่วมหาคำตอบ ในงาน 20 ปี ภาคีสร้างสุข