งานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

อื่นๆ

ก่อนสังคมไทยจะมีพื้นที่ปลอดบุหรี่ 3.03 นาที

งานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

คลิปเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ 20ปีภาคีสร้างสุข

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : วาระกลาง2565 , 20ปี, ภาคีสร้างสุข,สสส,20ปี ภาคีสร้างสุข,ภาคี,ครบรอบ,20ปีภาคีสร้างสุข, นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน, บุหรี่, พื้นที่ปลอดบุหรี่
3 พฤศจิกายน 2564

นับถอยหลังก่อนถึงงาน 20 ปี สสส. ย้อนดูโฆษณารณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ อยากรู้ว่าอนาคตการรณรงค์เรื่องบุหรี่ในสังคมไทยจะเป็นอย่างไร ? มาร่วมหาคำตอบ ในงาน 20 ปี ภาคีสร้างสุข 8-10 พ.ย.ผ่าน Live ได้ที่ https://20th.thaihealth.or.th