งานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

อื่นๆ

อยากชวนทุกคนแข็งแรงในทุกมิติ 3.02 นาที

งานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

คลิปเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ 20ปีภาคีสร้างสุข

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : วาระกลาง2565 , 20ปี, ภาคีสร้างสุข,สสส,20ปี ภาคีสร้างสุข,ภาคี,ครบรอบ,20ปีภาคีสร้างสุข, นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน, ลดพุง, ลดพุงลดโรค, ออกกำลังกาย
7 พฤศจิกายน 2564

เพราะเรื่อง “พุง” ไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ ย้อนดูการรณรงค์เรื่อง “ลดพุง ลดโรค” ที่ได้สร้างความตระหนักให้คนไทยเริ่มหันมาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น