งานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

อื่นๆ

พลังสื่อสารในอดีต-บุหรี่ 2.33 นาที

งานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

คลิปเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ 20ปีภาคีสร้างสุข

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : วาระกลาง2565 , 20ปี, ภาคีสร้างสุข,สสส,20ปี ภาคีสร้างสุข,ภาคี,ครบรอบ,20ปีภาคีสร้างสุข, นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน, บุหรี่, พื้นที่ปลอดบุหรี่
3 พฤศจิกายน 2564

นับถอยหลังก่อนถึงงาน 20 ปี สสส. ย้อนดูโฆษณารณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่