งานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

อื่นๆ

บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ สสส. ที่ผ่านมาจากภาคีเครือข่าย 6.22นาที

งานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

คลิปเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ 20ปีภาคีสร้างสุข

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : วาระกลาง2565 , 20ปี, ภาคีสร้างสุข,สสส,20ปี ภาคีสร้างสุข,ภาคี,ครบรอบ,20ปีภาคีสร้างสุข, นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน, เป้าหมาย, เป้าหมายความสุข, ภาคี,
11 พฤศจิกายน 2564

ในโอกาสวาระครบรอบ 20 ปี สสส. ตัวแทนจากภาคีเครือข่าย และบุคคลที่มีส่วนสำคัญ ได้มาร่วมบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ สสส. ที่ผ่านมา และแสดงความรู้สึกจากใจที่อยากจะส่งต่อสู่ก้าวต่อไปของ สสส. ในทิศทางข้างหน้า