งานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

อื่นๆ

แอนิเมชันน่ารัก ๆ ที่จะบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางของ สสส. 4.28นาที

งานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

คลิปเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ 20ปีภาคีสร้างสุข

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : วาระกลาง2565 , 20ปี, ภาคีสร้างสุข,สสส,20ปี ภาคีสร้างสุข,ภาคี,ครบรอบ,20ปีภาคีสร้างสุข, นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน, เป้าหมาย, เป้าหมายความสุข, ภาคี,
11 พฤศจิกายน 2564

แอนิเมชันน่ารัก ๆ ที่จะบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางของ สสส. กับพลังความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และผู้เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วนทั่วประเทศ ที่ได้ร่วมขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และสร้างสรรค์นวัตกรรมความสุขมาด้วยกัน จึงทำให้ สสส. ได้เดินทางมาได้ไกลถึง 20 ปีแล้ว
อยากขอบคุณทุกพลัง ทุกก้าวเล็ก ๆ ที่ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง จากนี้มาร่วมทำ “วันพรุ่งนี้” ให้คนไทยมีความสุข มีสุขภาพดีที่ยั่งยืนไปด้วยกัน