ป้องกันโรคติดต่อ

สุขภาพกายใจ

สื่อภาพออนไลน์ ลอยกระทงปลอดภัยห่างโควิด

ป้องกันโรคติดต่อ

สื่อภาพออนไลน์ โครงการรณรงค์ไวรัสโควิด19

download 56
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ลอยกระทง, สวมหน้ากาก,ล้างมือ, เว้นระยะห่าง, ยกระดับป้องกันโควิด ,โควิด, ประเพณีลอยกระทง
19 พฤศจิกายน 2564

วันนี้เชิญชวนคนไทยร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง แบบห่วงใยกันและกันด้วยการไม่ลืมสวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง และร่วมกันลดใช้กระทง 1 บ้าน 1 กระทง เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมกันนะ