ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

แอลกอฮอล์

สื่อป้ายเคลื่อนไหว ปีนี้ห่วงใยใครไม่ให้เหล้า 30 วินาที (Thai Sub.)

ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

สื่อป้ายเคลื่อนไหว โครงการรณรงค์ ห่วงใยใครไม่ให้เหล้า

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เหล้า , ให้เหล้าเท่ากับแช่ง , ห่วงใยใครไม่ให้เหล้า ,ของขัวญ , ของขวัญปีใหม่ ,ป้ายข้างรถเมล์
23 พฤศจิกายน 2563

สื่อป้ายเคลื่อนไหว ปีนี้ห่วงใยใครไม่ให้เหล้า 30 วินาที  (Thai Sub.)