ดื่มไม่ขับ

อุบัติเหตุ

สื่อภาพออนไลน์ การดื่มทำให้สายตาพร่ามัว

ดื่มไม่ขับ

สื่อภาพออนไลน์ ดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัย

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : วาระกลาง2565 ,ตาพร่า,ดื่มไม่ขับ, รับไหว, อุบัติเหตุ, รถชน, แอลกอฮอล์, กลับบ้านปลอดภัย, เดินทาง, ท่องเที่ยว,สังสรรค์, ปาร์ตี้ , กินเลี้ยง , ปีใหม่, ตามัว
28 ธันวาคม 2564

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลให้การสื่อสารระหว่างสายตาและสมองช้าลง ลดช่วงเวลาของการทำปฏิกริยาตอบสนองของลูกตาดำ และทำให้ประสิทธิภาพในการมองเห็นสีสันลดลง สายตาจึงเกิดอาการพร่ามัว หากต้องขับขี่ไปไหน ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์