ดื่มไม่ขับ

อุบัติเหตุ

สื่อภาพออนไลน์ การดื่มประสิทธิภาพการมองเห็นลดลง

ดื่มไม่ขับ

สื่อภาพออนไลน์ โครงการรณรงค์ดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัย

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : วาระกลาง2565 , ดื่มไม่ขับ, รับไหว, อุบัติเหตุ, รถชน, แอลกอฮอล์, กลับบ้านปลอดภัย, เดินทาง, พิการ,การมองเห็น
30 ธันวาคม 2564

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากทำให้ประสิทธิภาพการมองเห็นลดลง ยังส่งผลต่อการตัดสินใจ ทำให้เกิดความประมาท เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ คิดถึงคนที่บ้าน ดื่มไม่ขับนะ