ดื่มไม่ขับ

อุบัติเหตุ

สปอตวิทยุ ปีที่เหลือ 30 วินาที

ดื่มไม่ขับ

สปอตวิทยุ โครงการรณรงค์ดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัย

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ดื่มไม่ขับ, รับไหว, อุบัติเหตุ, รถชน, แอลกอฮอล์, กลับบ้านปลอดภัย, เดินทาง, พิการ,การมองเห็น
26 พฤศจิกายน 2564

สปอตวิทยุ ปีที่เหลือ 30 วินาที