งานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

อื่นๆ

อยากเห็น สสส. พัฒนาและเติบโตอย่างไร EP.1

งานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

คลิปให้ความรู้ โครงการณรงค์ 20 ปีภาคีสร้างสุข

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : วาระกลาง2565 , สสส., 20ปี, ภาคี, 20ปีภาคีสร้างสุข ,ภาคี
7 มกราคม 2564

ส่วนหนึ่งจากบทสัมภาษณ์ ศ.นพ.ประเวศ วะสี และ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย เนื่องในวาระครบ 20 ปี สสส.