งานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

อื่นๆ

อยากเห็น สสส. พัฒนาและเติบโตอย่างไร EP.2

งานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

คลิปให้ความรู้ โครงการณรงค์ 20 ปีภาคีสร้างสุข

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : วาระกลาง2565 , สสส., 20ปี, ภาคี, 20ปีภาคีสร้างสุข ,ภาคี
8 มกราคม 2564

ส่วนหนึ่งจากบทสัมภาษณ์ นพ.สุภกร บัวสาย, ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ และ ป้ามล - ทิชา ณ นคร เนื่องในวาระครบ 20 ปี สสส. .