พิษภัยบุหรี่

บุหรี่

สื่อภาพออนไลน์ คนภูมิแพ้หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่

พิษภัยบุหรี่

สื่อภาพออนไลน์ โครงการรณรงค์พิษของบุหรี่ลอยไกลกว่าที่คิด

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ควันบุหรี่เดินทางได้ไกลกว่าที่คิด , ดีที่สุดคือหยุดสูบม สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ , สถานที่ห้ามสูบ
27 สิงหาคม 2563

คนที่เป็นโรคภูมิแพ้ต้องหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ หรือการได้รับควันบุหรี่จากผู้อื่น เพราะควันบุหรี่ ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหลอดลม และเกิดการหลั่งสารน้ำเหลืองออกมาในจำนวนที่มากกว่าปกติ ( เหมือนกับที่น้ำตาไหล เมื่อควันบุหรี่เข้าตา ) นอกจากนี้ควันบุหรี่ยังทำให้ขนเล็กๆที่ผิวหลอดลมไม่ทำงาน ซึ่งโดยปกติขนเล็กๆเหล่านี้ทำหน้าที่โบกพัด ฝุ่นและเสมหะออกจากหลอดลม เมื่อควันบุหรี่ทำให้ขนเล็กๆเหล่านี้ ไม่ทำงานก็จะทำให้ฝุ่นและเสมหะตกค้างในหลอดลม ส่งผลให้อาการภูมิแพ้รุนแรงขึ้น