พิษภัยบุหรี่

บุหรี่

สื่อภาพออนไลน์ ป้ายรถเมล์ห้ามสูบบุหรี่

พิษภัยบุหรี่

สื่อภาพออนไลน์ โครงการรณรงค์พิษของบุหรี่ลอยไกลกว่าที่คิด

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ควันบุหรี่เดินทางได้ไกลกว่าที่คิด , ดีที่สุดคือหยุดสูบม สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ , สถานที่ห้ามสูบ
26 สิงหาคม 2563

กฏหมายกำหนดให้ยานพาหนะสาธารณะ เช่น รถเมล์ รถแท็กซี่ รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถตู้โดยสาร เรือโดยสาร เป็นต้น ในขณะให้บริการไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่ก็ตาม เป็นสถานที่สาธารณะที่มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 5,000 บาท