พิษภัยบุหรี่

บุหรี่

สื่อภาพออนไลน์ ข้างห้องสูบบุหรี่

พิษภัยบุหรี่

สื่อภาพออนไลน์ โครงการรณรงค์พิษของบุหรี่ลอยไกลกว่าที่คิด

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ควันบุหรี่เดินทางได้ไกลกว่าที่คิด , ดีที่สุดคือหยุดสูบม สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ , สถานที่ห้ามสูบ
24 สิงหาคม 2563

กฎหมายกำหนดให้คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนต์ หอพัก อาคารชุด ห้องเช่า หอพัก เป็นสถานที่สาธารณะที่มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 5,000 บาท