พิษภัยบุหรี่

บุหรี่

คลิปให้ความรู้ เจาะอันตรายควันบุหรี่ที่คุณยังไม่รู้

พิษภัยบุหรี่

คลิปให้ความรู้ โครงการรณรงค์พิษของบุหรี่ลอยไกลกว่าที่คิด

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ควันบุหรี่เดินทางได้ไกลกว่าที่คิด , ดีที่สุดคือหยุดสูบม สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ , สถานที่ห้ามสูบ
21 กันยายน 2563

เปิดความจริงของตัวอันตรายที่ยิ่งกว่า PM2.5 เพราะ มาได้ทุกเมื่อ ทุกฤดูกาล สามารถทะลุทวงห้องของคุณ และตกค้างยาวนาน คลิปนี้จะพิสูจน์ให้คุณเห็น