ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

ชุมชน สังคม

ป้ายข้างรถเมล์ ดับเครื่องเมื่อจอดรอลดสร้างฝุ่น PM2.5 (ด้านยาว)

ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

ป้ายข้างรถเมล์  โครงการรณรงค์ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ฝุ่น, PM2.5, ฝุ่นPM2.5, เผา, รถยนต์, ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5, บุหรี่, หน้ากาก, พีเอ็ม,ป้ายข้างรถเมล์
1 มีนาคม 2565

ป้ายข้างรถเมล์  เป็นช่องทางหนึ่งในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ช่วยกระตุ้นเตือนและสร้างการรับรู้ในโครงการดังกล่าว