ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

ชุมชน สังคม

สื่อสนับสนุบ VTR TV ใช้ใบไม้ทำปุ๋ย

ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

สื่อสนับสนุบ VTR TV  โครงการรณรงค์ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ฝุ่น, PM2.5, ฝุ่นPM2.5, เผา, รถยนต์, ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5, บุหรี่, หน้ากาก, พีเอ็ม,VTR
1 มีนาคม 2565

สื่อสนับสนุบ VTR TV  เป็นช่องทางหนึ่งในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ช่วยกระตุ้นเตือนและสร้างการรับรู้ในโครงการดังกล่าว