ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

ชุมชน สังคม

สื่อภาพออนไลน์ สัญญาณเตือนจากร่างกายให้ระวังฝุ่น PM 2.5

ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

สื่อภาพออนไลน์  โครงการรณรงค์ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ฝุ่น, PM2.5, ฝุ่นPM2.5, เผา, รถยนต์, ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5, บุหรี่, หน้ากาก, พีเอ็ม, สื่อภาพออนไลน์
8 มีนาคม 2565

สื่อภาพออนไลน์   เป็นช่องทางหนึ่งในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ช่วยกระตุ้นเตือนและสร้างการรับรู้ในโครงการดังกล่าว