ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

ชุมชน สังคม

สื่อภาพออนไลน์ ใช้ใบไม้ทำปุ๋ย

ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

 สื่อภาพออนไลน์ โครงการรณรงค์ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ฝุ่น, PM2.5, ฝุ่นPM2.5, เผา, รถยนต์, ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5, บุหรี่, หน้ากาก, พีเอ็ม, สื่อภาพออนไลน์,ฟอกอากาศ
1 มีนาคม 2565

ใช้ใบไม้แทนการเผาลดฝุ่น