ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

ชุมชน สังคม

สื่อภาพออนไลน์ ร่วมช่วยกันไฟป่าทำแนวกันไฟ

ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

 สื่อภาพออนไลน์ โครงการรณรงค์ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ฝุ่น, PM2.5, ฝุ่นPM2.5, เผา, รถยนต์, ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5, บุหรี่, หน้ากาก, พีเอ็ม, สื่อภาพออนไลน์,ฟอกอากาศ
1 มีนาคม 2565

ฝุ่น PM2.5 จากการเผาสร้างมลพิษได้ มาช่วยกันลดความรุนแรงของปัญหาฝุ่นควันจากไฟป่าร่วมกัน ด้วยการทำสิ่งนี้

 

•สนับสนุนการทำแนวกันไฟ เพื่อลดโอกาสเกิดไฟป่า
•ไม่ทำการเผาทุกชนิด ทั้งการเผาชีวมวล การเผาเพื่อหาของป่า รวมทั้งเศษขยะต่าง ๆ โดยเราสามารถเอาเศษขยะอย่างใบไม้ ไปใช้ทำปุ๋ยให้กับต้นไม้ เพื่อ ทดแทนการเผา ก็จะช่วยลดการก่อฝุ่น PM2.5 ลงได้จำนวนมาก
•ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทดแทนการเผา เช่น จานหรือผลิตภัณฑ์จากใบไม้