ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

ชุมชน สังคม

สื่อภาพออนไลน์ ร่วมใช้ขนส่งสาธารณะ

ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

 สื่อภาพออนไลน์ โครงการรณรงค์ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ฝุ่น, PM2.5, ฝุ่นPM2.5, เผา, รถยนต์, ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5, บุหรี่, หน้ากาก, พีเอ็ม, สื่อภาพออนไลน์,ฟอกอากาศ
1 มีนาคม 2565

ใช้รถส่วนตัวน้อยลง ใช้รถสาธารณะมากขึ้น เพราะ ทุก ๆ 1 กิโลเมตร มีส่วนในการสร้างฝุ่น PM2.5   - รถเบนซิน ปล่อยฝุ่น pm2.5 = 0.002 กรัม/กิโลเมตร
- รถดีเซล ปล่อยฝุ่น pm2.5 = 0.052 กรัม/กิโลเมตร