ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

ชุมชน สังคม

สื่อภาพนิ่ง ใช้ใบไม้ทำปุ๋ย 3 โลโก้

ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

สื่อภาพนิ่ง โครงการรณรงค์ร่วมกันลดฝุ่น PM2.5

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ฝุ่น, PM2.5, ฝุ่นPM2.5, เผา, รถยนต์, ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5, บุหรี่, หน้ากาก, พีเอ็ม, สื่อภาพนิ่ง,ฟอกอากาศ
1 มีนาคม 2565

ไม่ทำการเผาทุกชนิด ทั้งการเผาชีวมวล การเผาเพื่อหาของป่า รวมทั้งเศษขยะต่าง ๆ โดยเราสามารถเอาเศษขยะอย่างใบไม้ ไปใช้ทำปุ๋ยให้กับต้นไม้ เพื่อทดแทนการเผา ก็จะช่วยลดการก่อฝุ่น PM2.5 ลงได้จำนวนมาก