ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

ชุมชน สังคม

สื่อภาพนิ่ง ร่วมใช้ขนส่งสาธารณะลดมลพิษ 3 โลโก้

ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

สื่อภาพนิ่ง โครงการรณรงค์ร่วมกันลดฝุ่น PM2.5

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ฝุ่น, PM2.5, ฝุ่นPM2.5, เผา, รถยนต์, ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5, บุหรี่, หน้ากาก, พีเอ็ม, สื่อภาพนิ่ง,ฟอกอากาศ
1 มีนาคม 2565

ใช้รถส่วนตัวน้อยลง ใช้รถสาธารณะมากขึ้น เพราะ ทุก ๆ 1 กิโลเมตร มีส่วนในการสร้างฝุ่น PM2.5

- รถเบนซิน ปล่อยฝุ่น pm2.5 = 0.002 กรัม/กิโลเมตร

- รถดีเซล ปล่อยฝุ่น pm2.5 = 0.052 กรัม/กิโลเมตร