ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

ชุมชน สังคม

สื่อภาพนิ่ง ค่าฝุ่นสูงรีบดูแลคนกลุ่มนี้ 3 โลโก้

ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

สื่อภาพนิ่ง โครงการรณรงค์ร่วมกันลดฝุ่น PM2.5

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ฝุ่น, PM2.5, ฝุ่นPM2.5, เผา, รถยนต์, ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5, บุหรี่, หน้ากาก, พีเอ็ม, สื่อภาพนิ่ง,ฟอกอากาศ, ผู้สูงอายุ, เด็ก , ผู้ป่วย
1 มีนาคม 2565

สังเกตอาการคนใกล้ตัวอย่างใกล้ชิด ในวันค่าฝุ่นสูง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก และผู้มีโรคประจำตัว หากมีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์