ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

ชุมชน สังคม

สื่อภาพออนไลน์ เจอ PM2.5 สวมหน้ากากให้ถูกประเภท

ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

สื่อภาพนิ่ง โครงการรณรงค์ร่วมกันลดฝุ่น PM2.5

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ฝุ่น, PM2.5, ฝุ่นPM2.5, เผา, รถยนต์, ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5, บุหรี่, หน้ากาก, พีเอ็ม, สื่อภาพนิ่ง,ฟอกอากาศ
1 มีนาคม 2565

สวมหน้ากากที่มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นอนุภาคขนาดเล็ก Pm2.5 ได้แก่ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์, หน้ากากผ้าที่มีแผ่นกรอง, หน้ากาก KF94 หน้ากาก 95, หน้ากาก FFP1 และ FFP2