ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

ชุมชน สังคม

สื่อภาพออนไลน์ ลดกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีฝุ่น

ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

สื่อออนไลน์ โครงการรณรงค์ร่วมกันลดฝุ่น PM2.5

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ฝุ่น, PM2.5, ฝุ่นPM2.5, เผา, รถยนต์, ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5, บุหรี่, หน้ากาก, พีเอ็ม, สื่อภาพนิ่ง,ฟอกอากาศ, ออกกำลังกาย
1 มีนาคม 2565

ลดกิจกรรมกลางแจ้ง เมื่อฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร