ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

ชุมชน สังคม

สื่อภาพออนไลน์ ช่วงเวลาวิกฤตของปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่ต่างกัน

ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

สื่อภาพออนไลน์ โครงการรณรงค์ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : วาระกลาง2565 , ฝุ่น, PM2.5, ฝุ่นPM2.5, เผา, รถยนต์, ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5, PM2.5แก้ได้จากทุกคน, ฤดูกาล ,ภาค , เดือน
24 มีนาคม 2565

เพราะแต่ละภูมิภาค มีช่วงเวลาวิกฤตของปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่ต่างกัน..
การทำความเข้าใจฤดูกาลของฝุ่นในแต่ละพื้นที่ จะช่วยให้เราเตรียมรับมือฝุ่น PM2.5 ได้อย่างถูกต้องและทันสถานการณ์ โดยเฉพาะเมื่อต้องพักอาศัยหรือเดินทางไปในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นสูง เพื่อลดปัญหาสุขภาพจากฝุ่น PM2.5