พิษภัยบุหรี่

บุหรี่

สื่อป้ายเคลื่อนไหว พิษของบุหรี่ลอยไกลกว่าที่คิด

พิษภัยบุหรี่

สื่อป้ายเคลื่อนไหว โครงการรณรงค์บุหรี่ไม่มีระยะปลอดภัย

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ควันบุหรี่เดินทางได้ไกลกว่าที่คิด , ดีที่สุดคือหยุดสูบม สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ , สถานที่ห้ามสูบ
6 สิงหาคม 2563

สื่อป้ายเคลื่อนไหว พิษของบุหรี่ลอยไกลกว่าที่คิด