ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

ชุมชน สังคม

คลิปให้ความรู้ พฤติกรรมการสร้างฝุ่น PM2.5

ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

คลิปให้ความรู้ โครงการรณรงค์ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ฝุ่น, PM2.5, ฝุ่นPM2.5, เผา, รถยนต์, ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5, PM2.5แก้ได้จากทุกคน,หน้ากาก, หมูกะทะ , บุหรี่
26 มีนาคม 2565

ฝุ่นPM2.5 นอกจากจะมีที่มาจากหลายภาคส่วนในสังคม ทั้งจากภาคการจราจร ภาคอุตสาหกรรม หรือ การเผาในที่โล่งแล้ว การทดลองนี้.. จะแสดงให้เห็นว่า ยังมีกิจกรรมการเผาในชีวิตประจำวันบางประเภท ที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM2.5 ได้โดยที่เราไม่รู้ตัว ซึ่งอาจสะสมจนก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายได้เช่นกัน