ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

ชุมชน สังคม

สื่อภาพออนไลน์ ช่วง “อากาศปิด” มักเกิดการสะสมของฝุ่น

ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

สื่อภาพออนไลน์ โครงการรณรงค์ร่วมกันลดฝุ่น PM2.5

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : วาระกลาง2565 , ฝุ่น, PM2.5, ฝุ่นPM2.5, เผา, รถยนต์, ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5, PM2.5แก้ได้จากทุกคน, ฤดูกาล ,ภาค , เดือน
30 มีนาคม 2565

เพราะช่วง “อากาศปิด” มักเกิดการสะสมของฝุ่น PM2.5 สูงกว่าปกติ จนอาจทำให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายได้ ! มาช่วยกันงดกิจกรรมการเผาทุกประเภท โดยเฉพาะในช่วง “อากาศปิด” เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของพวกเราทุกคน
ชวนดูพฤติกรรมการเผาในชีวิตประจำวัน ที่เราอาจคิดไม่ถึงว่าสร้างฝุ่น PM2.5 ได้ที่