ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

ชุมชน สังคม

สื่อภาพออนไลน์ พื้นที่แอ่งกระทะ” ยิ่งต้องระวังฝุ่น PM2.5

ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

สื่อภาพออนไลน์ โครงการรณรงค์ร่วมกันลดฝุ่น PM2.5

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ฝุ่น, PM2.5, ฝุ่นPM2.5, เผา, รถยนต์, ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5, PM2.5แก้ได้จากทุกคน, ฤดูกาล ,ภาค , เดือน
31 มีนาคม 2565

ถ้าบ้านของคุณอยู่ใน “พื้นที่แอ่งกระทะ” ยิ่งต้องระวังฝุ่น PM2.5 !
เพราะบริเวณพื้นที่แอ่งกระทะ มักพบปัญหาการสะสมของฝุ่น PM2.5 มากกว่าปกติ โดยเฉพาะในช่วงที่อากาศปิด ควรลดกิจกรรมการเผาทุกชนิด และ ป้องกันตัวเองให้ถูกวิธี โดยสวมใส่หน้ากากให้ถูกประเภทอยู่เสมอ เพื่อลดอันตรายจากฝุ่น PM2.5

ดูว่าหน้ากากประเภทไหนช่วยลดอันตรายจากฝุ่น PM2.5 ได้ คลิก !