ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

ชุมชน สังคม

โฆษณารณรงค์ทางโทรทัศน์ พฤติกรรมสร้างฝุ่น PM2.5 30 วินาที

ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

โฆษณารณรงค์ทางโทรทัศน์ โครงการรณรงค์ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : วาระกลาง2565 , ฝุ่น, PM2.5, ฝุ่นPM2.5, เผา, รถยนต์, ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5, PM2.5แก้ได้จากทุกคน, ฤดูกาล ,ภาค , เดือน, หน้ากาก , หน้ากากกันฝุ่น, พฤติกรรมสร้างฝุ่น PM2.5
1 มีนาคม 2565

ฝุ่นPM2.5 นอกจากจะมีที่มาจากหลายภาคส่วนในสังคม ทั้งจากภาคการจราจร ภาคอุตสาหกรรม หรือ การเผาในที่โล่งแล้ว การทดลองนี้.. จะแสดงให้เห็นว่า ยังมีกิจกรรมการเผาในชีวิตประจำวันบางประเภท ที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM2.5 ได้โดยที่เราไม่รู้ตัว ซึ่งอาจสะสมจนก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายได้เช่นกัน